Virtuális olvasósarok
 

Könyvajánló kisebbeknek

Harry Potter

 

Ajánlom nektek a Harry Potter című regényt, melyet J. K. Rowling írt. A Harry Potter, bár hosszúnak tűnik elolvasni, mégis mikor az ember elkezdi olvasni, nem tudja abbahagyni. Hogy miért? Nos, azért, mert a Harry Potterben megvannak mindazok a szálak, melyek regénybe kellenek. Nagyon izgalmas, és érdekes regény, de nem csak a külön féle varázslatoktól lesz érdekes, hanem magától a történettől is. Vannak benne fonalak, melyek összegabalyodnak, de aztán a történet során egyre lazulni fog ez a csomó, a végére pedig már teljesen kigabalyodnak. Megvan benne a vidámság és egyben a szomorúság is. Megvan benne a szerelem is. 


A könyvnek nincs olyan része, amely unalmas volna, hanem mindig haladnak benne a cselekmények. J. K. Rowling igen nagyon szépen és kifejezően ír a regényben. Így az olvasást is lehet lehet élvezni, olya értelemben, hogy sok benne a személyleírás és ez segít elképzelni a szereplőket, hogy hogyan is néznek ki.
Majoros Viktória

Nyitva tartás
 
Hétfő 6. óra; 15:00 - 16:00
Kedd 2. és 4. óra
Szerda 5. óra; 14:00 - 16:00
Csütörtök 3. és 4. óra; 11:30 - 13:30
Péntek 6. óra
Szombat zárva
Vasárnap zárva

Vélemények
 

Kedves Olvasó!

Észrevételével, javaslatával, kérdéssel, javaslattal forduljon bizalommal hozzánk a 

konyvkucko@szignum.hu e-mail címen! smiley

Házirend
 
A SZIGNUM KÖNYVKUCKÓ HÁZIRENDJE
 
I. A könyvtár használatára jogosultak:
 minden olyan iskolánkba járó diák, itt tanító pedagógus, dolgozó, aki betartja jelen könyvtárhasználati szabályzat előírásait.
 
 
II. A könyvtár használatára vonatkozó előírások
 
1. A könyvtár kiadványai használhatók helyben (a könyvtár erre kialakított helyiségeiben: a szakirodalmi olvasóban és a szépirodalmi olvasóteremben) és kölcsönözve. A könyvtárból könyvet, más ismerethordozót csak a könyvtáros tudtával, a kölcsönzési nyilvántartásba történő feljegyzés után szabad kivinni.
 
2. A könyvtár használóinak be kell iratkozniuk, nem automatikus a beiratkozás. 
A beiratkozáshoz a HunTéka-rendszerben – adataikat megadva (név, osztály)– regisztrálniuk kell, ezeket a könyvtáros ellenőrzi, majd megtörténik a beiratkozás. Az adatokban történő változásról a könyvtárostanárt a z olvasónak tájékoztatnia kell. 
 
3. További igénybe vehető szolgáltatások: tájékoztatás, könyvtári órák, internethasználat könyvtárosi felügyelettel, irányítással. Internetes keresés elsajátíttatása.
 
4. A könyvtárban csendben kell lenni, illetve halkan lehet beszélgetni.
 
5. Tájékozódni kell a könyvtár könyveinek csoportosításáról.
 
6. Óvni kell a könyvek épségét!
 
 
III. Kölcsönzési előírások
 
1. A jogszabály alapján ingyenes tankönyvre jogosult diákok tanév elején beiratkozás nélkül, egész évre kikölcsönzik (aláírásukkal igazolják az átvételt) tartós tankönyveiket. 
 
2. A kölcsönzés, ill. a dokumentumok max. kétszeri hosszabbítása a HunTéka számítógépes rendszer segítségével is történhet.
 
3. A diákok tanév közben csak könyvet kölcsönözhetnek: 30 napos határidőre, amit kétszer hosszabbíthatnak meg önállóan a HunTéka OPAC-ját használva. 
 
4. A felnőttek kölcsönzésének nincs határideje, egész évben használhatják az elvitt dokumentumokat, akár elektronikusan, akár hagyományosak.
 
5. Egy időben három dokumentum lehet egy diáknál, ebbe a tankönyvek nem számítanak, felnőttek esetében nincs korlátozás.
 
 
6. A diáknak lehetősége van kölcsönkérni egy kiselőadás idejére, adott tanórára kézikönyvet is, ez rövid idejű kölcsönzésnek számít.
 
7. A kölcsönzés közben elveszett könyveket a kölcsönzőnek pótolnia kell – tankönyvek esetében is – vagy az adott kötet beszerzésével, vagy vételárának megtérítésével. Minden kölcsönző a tanév végén köteles rendezni a könyvtári tartozását.
 
8. A tankönyvek  rongálásával, elvesztésével kapcsolatos szabályokat  a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.
 
 
IV. Könyvtári nyitva tartás és kölcsönzési idő
 
A könyvtár heti 22 órát tart nyitva, ebben az időben kölcsönözhetnek a könyvtár használatára jogosultak. Az igazgató által meghatározott személyek a nyitva tartáson túl is közreműködhetnek a kölcsönzésben.
A nyitva tartási rend minden tanév elején kerül kialakításra, ez látható a könyvtár honlapján, valamint a bejáratnál elhelyezett táblán.
 
V. Az állomány védelmére vonatkozó rendelkezések
 
A könyvtárostanár gondoskodik az állomány védelméről, a szabályokat betartatja a használókkal.
Aranytalentum
 
Online vetélkedő